Matefus

Olen sündinud 1956. a. Olen lõpetanud Nõo Keskkooli. Eesti Põllumajanduse Akadeemia lõpetasin zooinsenerina spetsialiseerudes kalakasvatuse erialale. Tallinna Pedagoogikaülikoolis omandasin põhikooli– ja gümnaasiumi bioloogia-õpetaja kutse.

Töömeheteed alustasin põllumajanduses, töötades majandi peaspetsialisti ametikohal. Hilisemal ajal olen töötanud kindlustuse süsteemis agendi, inspektori ja asedirektorina.

Mul on olnud ka kogemusi müügitöö ja ettevõtlusega.

Pedagoogilist tööd alustasin tollases Türi Näidissovhoostehnikumis olles seal kalakasvatuse, veterinaaria ja mikrobioloogia õpetajaks.

Eesti Kalastajate Seltsi ihtüolooogina teglelesin aktiivselt koostöös Riikliku Jõe– ja Järvekalamajanduse Teadusliku Uurimise Instituudi teadlastega mitmesuguste projektidega, mis olid seotud Eesti NSV ja NSVL loodeosa veekogude efektiivsema kalamajandusliku kasutamisega. Minu kitsamaks uurimistööks oli haugimarja inkubeerimine ja noorjärkude kasvatus. Olen tegelenud ka koha asutamisega Jõgevamaal asuvasse Kaiu järve, kuhu on välja kujunenud käesolevaks ajaks arvestatav populatsioon.

Viimastel aastatel olen olnud õpetajana mitmetes Raplamaa põhikoolides ja Rapla Ühisgümnaasiumis ning Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi bioloogia, füüsika ja matemaatika õpetaja.

 
Käesoleval õppeaastal olen lisaks Rapla TG ka Eidapere kooli bioloogia, füüsika ja keemia õpetaja ning E. Vilde nimelise Juuru Gümnaasiumi füüsikaõpetaja.

Osalen ka Riiklikus Eksamikeskuses eksamite infosüsteemi EIS ülesannete koostamises ja täiskasvanute gümnaasiumite projektis "E-õppemeetodite rakendamine mittestatsionaarses õppes"

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu  liige olen aastast 2006.

 

 

Andrus Metsma

Uuendatud 24.07.2011